Σάββατο 17 Ιουλίου 2010

CURRENTLY RUNNING, SCHEDULED, GLOBAL ACTIONS REGARDING LEGALLY COVERED RELIGIOUS AND POLITICAL IMPOSITION OF MATRIARCHY VIA A TRANSITIVE GLOBAL SOCIAL

"ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ"

GLOBAL ACTIVITIES AND UNDERMINING ACTIONS OF FEMINISM AND MATRIARCHY

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00025 ] [ 2010.07.01 00:00 ]

CURRENTLY RUNNING, SCHEDULED, GLOBAL ACTIONS REGARDING LEGALLY COVERED RELIGIOUS AND POLITICAL IMPOSITION OF MATRIARCHY VIA A TRANSITIVE GLOBAL SOCIALISTIC-COMMUNISTIC GOVERNING THROUGH THE DISSOLUTION OF THE ALREADY FEMINISTICALLY DEGRADED NATIONS-COUNTRIES

THE ANNUAL FEMINISTIC "WOMEN'S CONFERENCE 2008" TOOK PLACE IN 2008 FOR THE CALIFORNIAN WOMEN, A CONFERENCE WHICH WAS ACTUALLY A “RELIGIOUS-POLITICAL CONFERENCE”, SEALED BY THE PRESENCE OF THE MENTAL LEADER OF MATRIARCHY “DALAI LAMA THE 14th” OF THIBET, SOMETHING THAT AUTOMATICALLY PROOVES AND REVEALS THE RELIGIOUS CORE OF FEMINISM AND OF THE SCHEDULED GLOBAL MATRIARCHICAL IMPOSITION VIA UPCOMING GLOBAL INTERGOVERNMENT

DURING THE CONFERENCE, THE APOCRYPHICAL AND THEOSOPHICAL ELEMENT WAS EVERYWHERE, ESPECIALLY ON THE SYMBOLS WHICH ARE ALREADY SUBCONSCIOUSLY PROMOTED IN SOCIETY WHILE IT IS CLEAR THAT AN UNHOLY IMAGE OF THE ARMED GODDESS ATHENA WAS PRESENTED, DEPICTING HER SITTING DOWN WITH HER WEAPONS BESIDE HER AND SURROUNDED BY FEMINISTIC AND THIBETAN SYMBOLS SOMETHING WHICH REVEALS THE ATTEMPTED UNHOLY BANISHMENT OF WISDOM AND THE CORROSION OF ALL THE FUNCTIONS WHICH DERIVE THENCE OR WHICH INCLUDE IT AND THE FINAL REPLACEMENT OF ALL THE FEMALE HELLENIC ARCHETYPES AND FUNCTIONS FINALLY BY CORRODED DARK “PSEUDO-LUMINIFEROUS” MODELS OF THE “GREAT MOTHER” OF THE FEMALE LUNAR PRIESTHOODS WHICH SCHEME AND PLOT THE MISANDRY (HATRED TOWARDS MEN) AND THE CIVIL GENOCIDAL WAR BETWEEN MEN AND WOMEN

THE THIBETAN RELIGIOUS LEADER DALAI LAMA THE 14th, PRESENT IN THE FEMINISTIC – MATRIARCHIC “WOMEN’S CONFERENCE”, REPRESENTING THE RELIGIOUS CHARACTER OF THE CONFERENCE, “BLESSED” AND “PRAYED” OFFERING “MENTAL SUPPORT” WHICH WAS PROVIDED BY THE “GREAT MOTHER” GODDESS WHILE IN THE POLITICAL PART MARIA SHRIVER LEAD THE CONFERENCE ALONG WITH MANY OTHER MISANDRIC FEMINISTS FROM THE AMERICAN ANGLO-SAXON AND JEWISH ELITE

NOTE: AT THE END OF THE ARTICLE YOU CAN FIND TWO (2) OF THESE VIDEOS, WHILE RIGHT AFTER THERE ARE THE MOST REVELATING IMAGES THEREOF (!!)

THE ANNUAL FEMINISTIC "WOMEN'S CONFERENCE" FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

THE CALIFORNIA LEGACY TRAIL

THE THIBETAN RISING SUN IN THE BACKGROUND

THE THIBETAN RISING SUN IN THE BACKGROUND

MARIA SHRIVER

WHILE IN THE POLITICAL PART MARIA SHRIVER LEAD THE CONFERENCE ALONG WITH MICHELLE OBAMA AND MANY OTHER MISANDRIC FEMINISTS FROM THE AMERICAN ANGLO-SAXON AND JEWISH ELITE

THE ANNUAL FEMINISTIC “

WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

THE SYMBOL OF THE GREAT MOTHER AS A SALUTATION CHAIN WITH MICHELLE OBAMA AMIDST OF THE CEREMONY

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN DALAI LAMA THE 14th

DALAI LAMA THE 14th – ENTERS THE SCENERY OF THE CONFERENCE WITH THE "RISING SUN" BEHIND HIM AND GODDESS ATHENA ON THE SIDE OF THE BLACK SUN OF CABBALAH

DALAI LAMA THE 14th – ENTERS THE SCENERY OF THE CONFERENCE WITH THE "RISING SUN" BEHIND HIM AND GODDESS ATHENA ON THE SIDE OF THE BLACK SUN OF CABBALAH

DALAI LAMA THE 14th HE PRAYS TO THE GREAT MOTHER GODDESS

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

we Invest in WOMEN'S FINANCIAL SECURITY

HYBRIS TOWARDS GODDESS ATHENA – A SYMBOL OF BLACK SUN WITH RAYS IN FRONT OF HER

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

THE BLACK SUN IN THE BACKGROUND

THE ANNUAL OLDER FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2007 – CALIFORNIAN WOMEN

HYBRIS TOWARDS THE ARMED GODDESS ATHENA IN THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN – UNHOLY PRESENTATION OF HER UNARMED FOR APOCRYPHAL FEMINISTIC PURPOSES

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

are MORE than Just One Day

TWIN SYMBOLIC PRESENTATION OF SORCERY – HYBRIS TOWARDS GODDESS ATHENA – THE BLACK SUN ON FRONT OF HER

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

California Governor and First Lady's

Conference on Women

HYBRIS TOWARDS GODDESS ATHENA – THE BLACK SUN IN FRONT OF HER AND SHE IS SITTING DOWN NOT HOLDING THE WEAPONS (OF WISDOM) INSTEAD OF BEING STUND-UP AND ARMED – MAGICK SYMBOL ON THE SPEAR’S TIP

THE ANNUAL FEMINISTIC “WOMEN'S CONFERENCE” FOR 2008 – CALIFORNIAN WOMEN

Become Part of the we The Women's Conference

TWIN SYMBOLIC PRESENTATION OF SORCERY – HYBRIS TOWARDS GODDESS ATHENA – THE BLACK SUN ON FRONT OF HER

CORRELATIONS OF THE SYMBOLS USED IN THE ANNUAL WOMEN'S FEMINISTIC CONFERENCE OF 2008 - "WOMEN'S CONFERENCE 2008" - OF CALIFORNIAN WOMEN WITH PSEUDO-ACTINIFEROUS IDOLS AND DEITIES - FRENCH-MASONIC STATUE OF LIBERTY IN USA - TRIMORPHOUS GODDESS HECATE

Statue of Liberty is hecate

THE TRIMORPHOUS SUB-TERRAN HECATE SELENE MOON WITH HER CROWN MATRIARCHICAL GODDESS OF THE LUNAR MISANDRIC OPHIOLATRIC (SNAKE-WORSHIPPING) CORRUPTED PRIESTHOODS AND LATER OF THE WITCHES "WICCA"

Η ΤΡΙΜΟΡΦΗ ΥΠΟΧΘΟΝΙΑ ΕΚΑΤΗ

The Hecate Chiaramonti, a Roman sculpture of triple Hecate

CORRELATIONS WITH FEMINISTIC MATRIARCHICAL POLITICAL & RELIGIOUS PROPAGANDA IN GREECE IN THE GUARANTEE FUND WITH PROPAGANDISTIC USE AND DISPLAY OF THE THIBETAN RISING SUN WHICH DERIVES FROM THE CABBALAH PRIESTHOODS AND OF THE NATIONAL FLAG OF THIBET IN THE PROGRAM GUIDE OF THE GUARANTEE FUND

FEMINISTIC MATRIARCHIC POLITICAL-RELIGIOUS PROPAGANDA IN THE PROGRAM GUIDE OF THE GUARANTEE FUND WITH USE OF THE THIBETAN-CHINESE RISING SUN DERIVING FROM CABBALAH-SABBALAH AND FROM THE THIBETAN FLAG

FEMINISTIC PROPAGANDA - YELLOW ACTINIFEROUS SUN

RISING SUN feminist propaganda

GUARANTEE FUND - GREEK GOVERNAL FEMINISTIC PROPAGANDA - YELLOW SHINING SUN

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ - ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ

CORRELATIONS WITH FEMINISTIC MATRIARCHICAL POLITICAL-RELIGIOUS PROPAGANDA

THE SYMBOL OF THE "RISING SUN" AND "BLACK SUN" WHICH WAS USED IN THE STATUS-QUO PROPAGANDAS OF MAO IN CHINA AND WEIRDLY IN THE NAZISTIC GERMANY WHILE IT IS CRIMINALLY USED TODAY AS WELL BY SOCIALISTIC AND COMMUNISTIC PARTIES WORLDWIDE AND ALSO BY FEMINISTIC ORGANISATIONS IN THE ATTEMPT TO GLOBALLY IMPOSE MATRIARCHY ALREADY USED AND PROMOTED IN GENERAL "RISING SUNS" AND SIMILAR MATRIARCHIC THIBETAN RELIGIOUS SYMBOLS PROPAGANDISTICALLY AND ARE NOW SHOWCASED IN EVERY KIND OF COMMERCIAL MESSAGES BY TRAINED FEMALE OCCULTISTS WHO WORK IN ADVERTISING COMPANIES AND MINISTRIES [!!!]

"RISING SUN" - "ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΣ"

Official Shambhala or Shambhalla sun

TIBETAN FLAG AND (BLACK) RISING SUN

YELLOW "RISING SUN"

MANDALAS

SUN MANDALA

OCCULT PICTURE OF WITCHES "WICCA" REVEALING THE SELENOLATRY (MOON-WORSHIPPING) LEAD BY THE "RISING SUN" OF THE FLAG OF THIBET AND "CABBALAH"

THE FEMININE UNIVERSE BY ALICE LUCY TRENT

An exposition of the Ancient Wisdom from the Primordial Feminine Perspective

MOON GREAT MOTHER - WICCA GODDESS

WICCA SYMBOL OF MOON GRATE MOTHER GODDESS

BLOODTHIRSTY MISANDRIC (MAN-HATING) GODDESS CALI WITH ACTINIFEROUS SUN

DALAI LAMA THE 14th

DALAI LAMA THE 14th – ENTERS THE SCENERY OF THE CONFERENCE WITH THIBETAN FLAG WITH THE "RISING SUN" BEHIND HIM

"RISING SUN" - "ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΗΛΙΟΣ"

GODDESS DURGA

TIBETAN CHINESE SHAMBHALA RISING SUN IN THE SKOPJE - FYROM FLAG

CORRELATION AND USE OF MANTRAS MANDALAS AND SIMILAR OCCULT "BLACK SUNS" AND "RISING SUNS" IN FEMINISTIC SOCIALISTIC AND COMMUNISTIC PARTIES IN GREECE AND EUROPE

GREECE - ΣΥΡΙΖΑ 2009

THE "RISING SUN" OF ΣΥΡΙΖΑ

GREECE - ΣΥΡΙΖΑ 2009

THE "RISING SUN" OF ΣΥΡΙΖΑ

GREECE - ΠΑΣΟΚ

THE "BLACK SUN" OF ΠΑΣΟΚ DERIVING FROM MANDALAS

Socialist Party

ELECTION MANIFESTO 2007

OM

THE "OM" OF THE THIBET-STEMMING RELIGIONS

MANTALA

SUN MANDALA

MANTALA

OM

THE "OM" OF THE THIBET-STEMMING RELIGIONS

OM

THE "OM" OF THE THIBET-STEMMING RELIGIONS

OM

THE "OM" OF THE THIBET-STEMMING RELIGIONS

MANTALA

MOON & World Goddess Mandala Labrynth

MANTALA

DURGA GODDESS

MANTALA

Sri Durga Yantra Mandala

goddesses head

CORRELATIONS AND USE OF THE "RISING SUN" BY VARIOUS MASONIC EXTENSIONS

MASONIC SYMBOLS - SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS - MASONIC SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS - SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS - MASONIC SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS - SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS - MASONIC SUNRISE SUN

MASONIC SYMBOLS

MASONIC SYMBOLS

MASONIC SYMBOLS

MASONIC SYMBOLS

16-ΑΚΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΣΟΝΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ 16-ΑΚΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ

undefinedHERE ARE THE TWO (2) VIDEOS AND THE LINKS WHICH PROVE IN ALL LEVELS THE AFOREWRITTEN GLOBAL POLITICAL AND RELIGIOUS SCHEMES OF MATRIARCHY

VIDEO No.1

DALAI LAMA THE 14th MENTAL LEADER OF THIBET "BLESSES" THE "2008 WOMEN'S CONFERENCE" AND SPIRITUALLY LEADS FEMINISM - THE BLACK SUN OF SABBALAH CAPITAL OF AGARTHA BEHIND THE FACES IN THE PHOTOGRAPHS (!)

The official promotional video to The Women's Conference 2008. See video highlights from the past four years of this world class conference hosted by the First Lady of California Maria Shriver and ...

Η "ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008" ΚΑΙ Ο 14ος ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ (!)

The Women's Conference 2008 Promo

http://www.youtube.com/watch?v=WM9yQ2NTULU

The Women's Conference 2008 Promo

&

TENZIN GYATSO

The 14th Dalai Lama of Tibet

VIDEO No.2

Ο 14ος DALAI LAMA - ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ ΜΙΛΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΕΝΤΕΧΝΩΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΩΣ ΤΙΣ ΓΗΪΝΕΣ ΜΟΧΘΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΕΡΑΤΩΔΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (!)

When Dekyi Tsering gave birth to the 14th Dalai Lama her life was forever changed. Storytellers and mythologists Dr. Marion Woodman, Alice Walker, and Angeles Arrien, link this unique Tibetan story...

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ (!)

Women of Tibet: The Great Mother Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=8Fb_1hTECBw

TENZIN GYATSO

The 14th Dalai Lama of Tibet

SOURCES REFERENCES & LINKS

SIGNIFICANT SOURCES AND REFERENCES - LINKS WHICH PROVE IN ALL LEVELS ALL THE ABOVE MENTIONED GLOBAL POLITICAL AND RELIGIOUS SCHEMINGS OF MATRIARCHY

THE CALIFORNIA LEGACY TRAIL

http://www.californiawomen.org/

MARIA SHRIVER

http://www.mariashriver.com/

http://www.californiamuseum.org/trails/

http://www.ccwc-fresno.org/index.html

http://www.mother-god.com/ancient-wisdom.html

http://www.mother-god.com/triple-goddess.html

http://www.the-great-learning.com/gm-shrines.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Hecate

http://www.philhine.org.uk/art/sculpture_hecate.html

http://www.hecatescauldron.org/The%20Goddess%20Hecate.htm

http://www.crystalinks.com/triplegoddess.html

http://www.freemasonry.bcy.ca/kneph/kneph_images.html